CPO Vereniging Veemarkt Utrecht

www.cpoveemarkt.nl


Nederlands Architectuur Instituut

www.nai.nl


Stichting Bureau Architecten-register (SBA)

www.architectenregister.nl


Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA

www.bna.nl


CONTRACTVORMING

Afspraken tussen architect en opdrachtgever

www.bna.nl/Architecten/Contractvorming


De Nieuwe Regeling (DNR)

Het verdient aanbeveling het contract tussen architect en opdrachtgever te baseren op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/DNR


Download de Rechtsverhouding DNR 2011

Download de Toelichting met Model Basisopdracht

Download de Tekstvergelijking DNR 2005-2011


Standaardtaakbeschrijving (STB 2009)

De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die uw architect u aanbiedt. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden

www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/STB-2009


Download de Standaardtaakbeschrijving (STB 2009)


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS

De Consumentenregeling (CR 2006)

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2006 van toepassing verklaard. De regeling is als bijlage bij de overeenkomst te downloaden.

www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/Consumentenregeling


Download de CR 2006.

projectenprojecten-Ruiters-Architectuur-Utrecht.html
links
homehome-Ruiters-Architectuur-Utrecht.html

>

bureaubureau-Ruiters-Architectuur-Hooghiemstraplein-58-3514AX-Utrecht.html